Δευτέρα, 15 Νοεμβρίου 2021 14:14

Ο Πρόεδρος του ΕΣΛ στην τριήμερη δράση του Δήμου Λαρισαίων " Η πόλη που μαθαίνει" για το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ)

Συμμετέχοντας ως Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Λάρισας, στην τριήμερη δράση του Δήμου Λαρισαίων, " Η πόλη που μαθαίνει" με Local Labs, με στόχο την καλύτερη εφαρμογή και την ανάδειξη των προβλημάτων που επέφερε στην πόλη μας το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ), ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της αγοράς αλλά και των κατοίκων της, συζητήθηκε η πρόταση των ανθρώπων της επιχειρηματικής κοινότητας και όλων των συμμετεχόντων, ότι το κέντρο της πόλης χρήζει άμεσης αποσυμφόρησης και δημιουργίας θέσεων parking.
 
Η λύση που προτάθηκε είναι να δημιουργηθούν περιφερειακά parking με την ταυτόχρονη διασύνδεση τους με Mini Bus προς το κέντρο και την αγορά της πόλης.
 
Το αποτέλεσμα αυτής της ομαδικής δουλειάς, είναι να δημιουργηθεί ένα ερωτηματολόγιο όπου θα ερωτηθούν οι επιχειρήσεις και οι μόνιμοι κάτοικοι που έχουν άμεση σχέση με το ΣΒΑΚ.
 
Τα στοιχεία που θα προκύψουν από τη διεξαγωγή του ερωτηματολογίου αυτού, θα βοηθήσουν τον Δήμο να βρει λύσεις και να αναλάβει αποτελεσματικές δράσεις, ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της αγοράς αλλά και όλων των κατοίκων της πόλης μας.

Εμπορικός Σύλλογος Λάρισας

Ο Εμπορικός Σύλλογος Λάρισας ιδρύθηκε βάση καταστατικού, το 1916, με σκοπό την προώθηση και προάσπιση των καλώς εννοούμενων συμφερόντων των εμπορικών επιχειρήσεων της πόλης της Λάρισας και της ευρύτερης περιοχής αυτής.

 

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας και μείνετε ενημερωμένοι για τα νέα του ΕΣΛ.

Στοιχεία Επικοινωνίας

 Φιλελλήνων 13, Λάρισα

 info@eslarisas.gr

 2410 532 330


©2021 Εμπορικός Σύλλογος Λάρισας. All Rights Reserved.