Τρίτη, 18 Ιουλίου 2017 13:51

Ενημέρωση : Δημοσίευση ΠΟΛ για λουκέτα σε περίπτωση φορολογικών παραβάσεων

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η υπ’ αριθμ. ΠΟΛ. 1102/2017 (ΦΕΚ 2382Β – επισυνάπτεται στην παρούσα), με την οποία καθορίζονται ο τρόπος , η διαδικασία καθώς και τα αρμόδια όργανα για την εφαρμογή του άρθρου 13Α του νόμου 2523/1997, δηλαδή το κλείσιμο των καταστημάτων από 48 ώρες έως και ένα μήνα, όταν διαπιστωθεί μετά από έλεγχο η μη έκδοση ή ανακριβής έκδοση παραστατικών ή σε περιπτώσεις που εμποδίζεται ο φορολογικός έλεγχος.


Συγκεκριμένα αναστέλλεται η λειτουργία των επαγγελματικών εγκαταστάσεων:

  •  Άμεσα και από ότι φαίνεται με συνοπτικές διαδικασίες για 48 ώρες, εφόσον διαπιστώνεται η μη έκδοση ή ανακριβής έκδοση πλέον των 10 προβλεπόμενων παραστατικών πώλησης, από τον ίδιο έλεγχο, ή, ανεξαρτήτως του πλήθους, η καθαρή αξία των αγαθών ή υπηρεσιών για τα οποία δεν εκδόθηκαν παραστατικά πώλησης ή αυτά εκδόθηκαν ανακριβώς υπερβαίνει τα 500 €.
  • Αμελλητί για 96 ώρες, εφόσον, εντός του ίδιου ή του επόμενου φορολογικού έτους από τις διαπιστώσεις των ίδιων παραβάσεων, διαπιστώνεται εκ νέου στην ίδια ή σε άλλη επαγγελματική εγκατάσταση του υπόχρεου η μη έκδοση ή η ανακριβής έκδοση τουλάχιστον τριών (3) παραστατικών πώλησης, από τον ίδιο έλεγχο, ανεξαρτήτως αξίας αυτών.
  • Αμελλητί για 10 ημέρες, κάθε φορά που εντός 2 φορολογικών ετών από τις διαπιστώσεις των ίδιων παραβάσεων, διαπιστώνεται η μη έκδοση ή η ανακριβής έκδοση τουλάχιστον 3 παραστατικών πώλησης, από τον ίδιο έλεγχο, ανεξαρτήτως αξίας αυτών.

Αυτό δηλαδή που διαπιστώνεται είναι ότι οι ελεγκτικές αρχές έχουν σχετική ευχέρεια να κλείσουν το κατάστημα για 48 ώρες, ενώ δεσμεύονται να προχωρήσουν σε πιο εμπεριστατωμένες διαπιστώσεις για να επιβάλλουν τις παρεπόμενες ποινές για επανάληψη της παράνομης συμπεριφοράς.


Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι για να εφαρμοστεί το μέτρο της αναστολής της λειτουργίας των καταστημάτων, οι παραβάσεις θα πρέπει να διαπιστώνονται από τα ελεγκτικά όργανα κατά τη διάρκεια του οικείου ελέγχου και πριν από την αποχώρηση τους να κοινοποιούν το σχετικό σημείωμα διαπιστώσεων με τα αποτελέσματα του φορολογικού ελέγχου.


Στην περίπτωση που παρεμποδίζεται ο φορολογικός έλεγχος με χρησιμοποίηση βίας ή απειλών κατά των αρμόδιων οργάνων, η επιχείρηση κλείνει μέχρι ένα 1 μήνα με απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. Σε αυτή την περίπτωση κοινοποιείται στον υπόχρεο σημείωμα διαπιστώσεων ελέγχου με τα αποτελέσματα του φορολογικού ελέγχου και αναγράφεται από τα ελεγκτικά όργανα ότι οι συγκεκριμένες διαπιστώσεις μπορεί να επισύρουν την επιβολή του μέτρου της αναστολής λειτουργίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 13Α του ν. 2523/1997. Το εν λόγω σημείωμα επέχει και θέση κλήσης προς ακρόαση ως προς το μέτρο της αναστολής λειτουργίας της επαγγελματικής εγκατάστασης. Οι έγγραφες απόψεις του υπόχρεου υποβάλλονται στη Διεύθυνση Ελέγχων της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. εντός χρονικού διαστήματος 5 ημερών από την επίδοση του σημειώματος διαπιστώσεων.


Οι υπάλληλοι που διενεργούν τον έλεγχο είναι αρμόδιοι για την υπογραφή του σημειώματος διαπιστώσεων με τα αποτελέσματα του φορολογικού ελέγχου, που συμπεριλαμβάνει και την κλήση προς ακρόαση. Η απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. για την αναστολή λειτουργίας της επαγγελματικής εγκατάστασης, σύμφωνα με τα ανωτέρω οριζόμενα, κοινοποιείται και στην οικεία Αστυνομική αρχή από τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. Μαζί με την απόφαση επιδίδεται στον υπόχρεο και έγγραφη ειδοποίηση του Προϊσταμένου της ως άνω Δ.Ο.Υ. για τον ακριβή χρόνο εκτέλεσης της απόφασης. Η αναστολή λειτουργίας δεν μπορεί να αρχίσει πριν από την πάροδο τουλάχιστον δύο (2) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία επίδοσης της απόφασης και της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης για το χρόνο εκτέλεσης αυτής.


Αξίζει να σημειωθεί ότι για μεγάλες ομάδες ελεύθερων επαγγελματιών προβλέπονται μόνο πρόστιμα από 1.000 € έως 5.000 € (δικηγόρους, γιατρούς, κάμπινγκ, ενοικιάσεις αυτοκινήτων, λογιστές κλπ.) αντί της αναστολής λειτουργίας της επιχείρησής τους.

Εμπορικός Σύλλογος Λάρισας

Ο Εμπορικός Σύλλογος Λάρισας ιδρύθηκε βάση καταστατικού, το 1916, με σκοπό την προώθηση και προάσπιση των καλώς εννοούμενων συμφερόντων των εμπορικών επιχειρήσεων της πόλης της Λάρισας και της ευρύτερης περιοχής αυτής.

 

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας και μείνετε ενημερωμένοι για τα νέα του ΕΣΛ.

Στοιχεία Επικοινωνίας

 Φιλελλήνων 13, Λάρισα

 esl@otenet.gr

 2410 532 330


©2021 Εμπορικός Σύλλογος Λάρισας. All Rights Reserved.