Τρίτη, 12 Σεπτεμβρίου 2023 16:55

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΚΤΑΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΛΗΓΕΝΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ

 

 

Ο Εμπορικός Σύλλογος Λάρισας ενημερώνει όλους τους συναδέλφους  των οποίων οι επιχειρήσεις έχουν πληγεί από την κακοκαιρία, ότι σύμφωνα με τα φύλλα της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως που εκδόθηκαν χθες και αφορούν στην διαδικασία χορήγησης εφάπαξ έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης για το σύνολο των πληγέντων από τις πλημμύρες της Θεσσαλίας, ως πρώτη αρωγή, ισχύουν τα εξής:

Η ενίσχυση πρώτης αρωγής είναι αφορολόγητη  και ανέρχεται

α) στο ποσό των 4.000 ευρώ, ανά επιχείρηση ή φορέα, του οποίου τα στοιχεία ενεργητικού έχουν υποστεί πολύ σοβαρές υλικές ζημιές ή

β) στο ποσό των 2.000 ευρώ, ανά επιχείρηση ή φορέα, του οποίου τα στοιχεία ενεργητικού έχουν υποστεί σοβαρές υλικές ζημιές και  η υποβολή γίνεται μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας της ΑΑΔΕ στη διαδικτυακή πύλη «arogi.gov.gr», έως και την 9η Οκτωβρίου 2023.

Οι επιχειρήσεις που αφορούν πρέπει να

α) λειτουργούν νόμιμα και έχουν την έδρα τους ή υποκατάστημα στις περιοχές που έχουν πληγεί από τις πλημμύρες και για τις οποίες έχουν εκδοθεί αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας για την κήρυξή τους σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης,

β) έχουν υποστεί υλικές ζημιές τα στοιχεία του ενεργητικού τους, όπως εξοπλισμός, πρώτες ύλες, εμπορεύματα, φορτηγά αυτοκίνητα δημόσιας και ιδιωτικής χρήσης και επαγγελματικής χρήσης, μέσα παραγωγής,

γ) δεν έχουν τεθεί σε αδράνεια, σε κατάσταση πτώχευσης ή σε εκκαθάριση από την 1η Ιανουαρίου 2022,

δ) δεν έχει ανασταλεί η χρήση του ΑΦΜ τους,

ε) έχουν υποβάλει αίτηση στην Περιφέρεια για καταγραφή και εκτίμηση ζημιών από τις επιτροπές κρατικής αρωγής,

στ) έχουν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα που δεν προέρχεται αποκλειστικά από αγροτική δραστηριότητα ή εφόσον έχουν εισόδημα που προέρχεται αποκλειστικά από αγροτική δραστηριότητα τότε έχουν εισόδημα που προέρχεται από Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) της ομάδας 01.4 «Ζωική Παραγωγή» πλην της υποομάδας 01.49.2 και 01.49.3 ή της ομάδας 01.5 «Μικτές γεωργοκτηνοτροφικές δραστηριότητες» και παράλληλα από βεβαίωση της οικείας Περιφέρειας προκύπτει ότι έχει πληγεί κτηνοτροφική δραστηριότητα.

Για οποιαδήποτε άλλη εξέλιξη θα σας ενημερώσουμε άμεσα.

 

Εμπορικός Σύλλογος Λάρισας

Ο Εμπορικός Σύλλογος Λάρισας ιδρύθηκε βάση καταστατικού, το 1916, με σκοπό την προώθηση και προάσπιση των καλώς εννοούμενων συμφερόντων των εμπορικών επιχειρήσεων της πόλης της Λάρισας και της ευρύτερης περιοχής αυτής.

 

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας και μείνετε ενημερωμένοι για τα νέα του ΕΣΛ.

Στοιχεία Επικοινωνίας

 Φιλελλήνων 13, Λάρισα

 info@eslarisas.gr

 2410 532 330