Πέμπτη, 14 Σεπτεμβρίου 2023 09:35

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΌΓΟΥ ΛΆΡΙΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΓΙΑ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

 

 
 
Ποιοι Δικαιούνται  (Δικαιούχοι)
Επιδευματίες και νομικά πρόσωπα καθώς και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα και έχουν πληγεί από τις πρόσφατες πλημμύρες. 
 
Ποιες ζημιές καλύπτονται: 
Καλύπτονται οι υλικές ζημιές σύμφωνα με το ποσοστό της ζημίας που θα εκτιμηθεί από τις Επιτροπές Κρατικής Αρωγής που συστήνονται από την Περιφέρεια Θεσσαλίας, ενδεικτικά: 
Στοιχεία ενεργητικού , όπως εξοπλισμός, πρώτες ύλες, εμπορεύματα,φορτηγά αυτοκίνητα δημόσιας και ιδιωτικής χρήσης, καθώς και αυτοκίνητα επαγγελματικής χρήσης, μέσα παραγωγής και αποθηκευμένα προϊόντα κτλ. 
 
Τι αιτήσεις κάνω;
1η Υποβάλλω ηλεκτρονική αίτηση στην ιστοσελίδα arogi.gov.gr. H αίτηση αφορά την πρώτη αρωγή (προκαταβολή επιχορήγησης) 
2η   Υποβάλλω αίτηση για την διενέργεια αυτοψίας και για την επιχορήγηση από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας στην Περιφέρεια ή στον οικείο Δήμο. Μαζί με την αίτηση επισυνάπτεται λίστα καταγραφή ζημιών. 
 
Πως αποδεικνύω την ζημιά;
Δικαιολογητικά για την εκτίμηση των ζημιών από τις Επιτροπές Κρατικής Αρωγής 
(ενδεικτικά) 
• Στοιχεία μητρώου επιχείρησης στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) 
• Φορολογικές δηλώσεις και δηλώσεις Φ.Π.Α..  
• Ασφαλιστήριο συμβόλαιο περιουσίας για την κάλυψης της ζημίας και σε περίπτωση μη ύπαρξης, υπεύθυνη δήλωση του πληγέντα - και σε περίπτωση μη ατομικής επιχείρησης του νόμιμου εκπροσώπου - περί μη ύπαρξης ασφαλιστηρίου συμβολαίου.  
• Απογραφή προηγουμένου έτους.  
• Βιβλίο παγίων. 
• Τιμολόγια αγοράς πρώτων υλών, εμπορευμάτων κ.λπ. λαμβάνοντας υπόψη και τις πωλήσεις στο ενδιάμεσο διάστημα μέχρι την επέλευση της θεομηνίας.  
Σε περίπτωση μη ύπαρξης αυτών,  αναζητούνται από τους προμηθευτές ή τα βιβλία αποθήκης κ.λπ..  
•      Τιμολόγια αγοράς μηχανολογικού εξοπλισμού συνοδευόμενα από  κατάσταση στην οποία θα αναγράφεται η παλαιότητα και η κατάσταση του μηχανήματος.  
• Σε περίπτωση ζημιών σε αυτοκίνητο επαγγελματικής χρήσης, το ασφαλιστήριο συμβόλαιο του οχήματος κατά την περίοδο της θεομηνίας και αντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος.  
• Φωτογραφίες και λοιπά αποδεικτικά στοιχεία.  
• Άδειες λειτουργίας ή λοιπές άδειες.  
• Κάθε άλλο στοιχείο προς υποστήριξη του αιτήματος και της εκτίμησης των ζημιών.
 Η αρμόδια επιτροπή κρατικής αρωγής μπορεί να ζητά συμπληρωματικά στοιχεία.
 
Αν έχω πάθει ζημιά σε κτίριο
• Απευθύνομαι στον Δήμο μου για να ελεγχθεί το κτήριο από την Γενική Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (ΓΔΑΕΦΚ). Δικαιούμαι στεγαστική συνδρομή σε περίπτωση βλαβών σε κτήρια στα οποία είμαι ιδιοκτήτης για την επισκευή ή ανακατασκευή τους. Η στεγαστική συνδρομή αποτελείται από δωρεάν κρατική αρωγή (80%) και άτοκο δάνειο (20%) με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, έως το μέγιστο των 150 τ.μ. από το σύνολο αθροίσματος των εμβαδών των ιδιοκτησιών της επιχείρησης. 
• Δικαιούμαι επίσης πρώτη αρωγή έναντι της στεγαστικής συνδρομής. Αιτήσεις θα υποβάλλονται τις επόμενες ημέρες στην πλατφόρμα arogi.gov.gr εφόσον έχει πραγματοποιηθεί η αυτοψία της ΓΔΑΕΦΚ και το σχετικό δελτίο θα πρέπει να έχει αναρτηθεί στην πλατφόρμα.

Εμπορικός Σύλλογος Λάρισας

Ο Εμπορικός Σύλλογος Λάρισας ιδρύθηκε βάση καταστατικού, το 1916, με σκοπό την προώθηση και προάσπιση των καλώς εννοούμενων συμφερόντων των εμπορικών επιχειρήσεων της πόλης της Λάρισας και της ευρύτερης περιοχής αυτής.

 

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας και μείνετε ενημερωμένοι για τα νέα του ΕΣΛ.

Στοιχεία Επικοινωνίας

 Φιλελλήνων 13, Λάρισα

 info@eslarisas.gr

 2410 532 330